Myšlienka
Samotná myšlienka identity je postavená na jednoduchej otázke "Poznáš naše mesto?". Sereď bola v minulosti veľmi bohatá na historické budovy a niektoré z nich vydržali do dnešného dňa. Formou ikoniek a krajiny sa identita snaží priblížiť mesto návštevníkom, ale aj obyvateľstvu mesta. Zároveň ikony vedia fungovať aj ako samostatné logá inštitúcií a tým docieliť jednotnosť akou mesto komunikuje smerom k ľudom. Sereď sa rozrastá a každý rok vznikajú nové miesta, ku ktorým je možné dotvárať ikony.
Dnešný erb mesta Sereď vychádza z historického nálezu pečate z roku 1461. Cieľom bol redizajn, ktorý je však postavený na historickej hodnote pôvodných pečatí mesta Sereď. Hlavnú zmenu tvorí štít, ktorý je viac hranatý spolu s otvorenou bránou hradu. Táto zmena má skôr duchovný rozmer a symbolizuje ústredovosť a voľnosť. Mesto sa rozrastá a je otvorené novým možnostiam, ľudom alebo investorom. Svoje brány má otvorené všetkým ľudom, firmám a príležitostiam.


Tento projekt bol vytvorený ako maturitná práca
This project was created as a graduation thesis

Viac projektov

Back to Top