Na začiatku knihy nájdete znaky ako otázniky a výkričníky, s ktorými sa stretávame denne v práci alebo pri každodennej komunikácii s ľuďmi. Ďalšie stopy, ako symboly nášho smerovania, našich krokov, našej cesty životom. Hviezdy ako naše sny, ciele, predsavzatia. Ale aj obyčajné bodky alebo dvojbodky, ako sú napríklad naše uzavreté fázy alebo príbehy na pokračovanie. Tieto jednoduché symboly sú v knihe roztrúsené rôznymi spôsobmi, až kým človek postupne nedôjde k zmysluplnému usporiadaniu, ktoré vytvára paralelu života a hľadania zmyslu.

Viac projektov

Back to Top